POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument reguluje kwestię przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników (osób fizycznych), w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.foto-graficzna.pl, którego właścicielem jest Futura Design Joanna Malak, ul. Bukowińska 8/1510, 02-703 Warszawa.

W szczególności dbamy o ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zastosowane rozwiązania oparte zostały o międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, m.in. Norma PN-ISO/IEC 27001. Wdrożone procedury zapobiegają ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w  tym:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

I. Dane osobowe – postanowienia ogólne

 1. Administratorem jest Futura Design Joanna Malak, ul. Bukowińska 8/1510, 02-703 Warszawa, adres poczty elektronicznej: joannamalak.photo@gmail.com. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie prowadzonej strony internetowej zbierając je w formularzu kontaktowym w trybie z art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda użytkownika), oraz w ramach prowadzonego newsletteru. W przypadku newsletteru dane przetwarzane są na podstawie Pani(a) zgody, wyrażonej w trybie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, oraz w  trybie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym. Jeśli wzajemna korespondencja doprowadzi do konieczności zmiany przesłanki przetwarzania Pani(a) danych osobowych, Administrator zobowiązuje się dopełnić szczegółowego informowania w trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO dostosowując informację do celu, w jakim dane będą pozyskiwane.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej, przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniej przesłanej wiadomości.
 3. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody prosimy o przesłanie takiej informacji na nasz adres mailowy.
 4. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

W celu ułatwienia Państwu kontaktu z nami, na naszej stronie internetowej zamieściliśmy formularz kontaktowy. Skorzystanie z formularza wymaga podania przez Pana/Panią swojego imienia (fakultatywnie nazwiska), adresu e-mail, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje nam Pan/Pani swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, imię (fakultatywnie nazwisko). Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Pana/Pani zgoda.

Na stronie internetowej istnieje również możliwość zapisania się na newsletter. Zapisanie się na newsletter wymaga podania przez Pana/Panią: imienia, nazwiska (opcjonalnie) oraz adresu mailowego). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Pana/Pani zgoda.

Zapewniamy, że dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

 

II. Cookie i inne technologie śledzące.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego Państwo oczekują;
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
 • ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na naszej stronie;
 • korzystać z narzędzi analitycznych;
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W razie pytań związanych z zasadami ochrony danych osobowych w Futura Design Joanna Malak serdecznie zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.